Thai Amulet Buddha

Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha

Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha
Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha

Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha

Here we have a Phra Phim Nak Prok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew Buddha from Nakhon Pathom Year around 2471, Buddha has Yun on the back. This Buddha will bring good luck and Protection.


Phra Nakprok, Near Phong Jindamanee, L P Boon, Wat Klang Bang Kaew, Thai Buddha